Tolsma Consult

Medisch Advies op maat

 

Monique Tolsma heeft ervaring in medische advisering met betrekking tot zeer
uiteenlopende gebieden:

 

 personenschade

 ongevallenverzekeringen

 arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

 levensverzekeringen

 medische aansprakelijkheid

 beroepsziekten

 

Het merendeel van de adviezen kan worden gegeven op basis van de toegezonden stukken of dossiers. Mocht het nodig zijn, dan kan er een aanvullende actie in gang worden gezet, zoals het inwinnen van medische informatie, het in gang zetten van een medische controle op huisartsniveau of een expertiseonderzoek. Desgewenst wordt contact opgenomen met de medisch adviseur van wederpartij voor overleg of om tot afstemming te komen.

Het resultaat is een helder, schriftelijk advies, waarin de belangrijke letselgerelateerde punten, zoals causaliteit, pre-existentie, predispositie, invaliditeit en beperkingen aan de orde komen en de specifieke vragen van de expert beantwoord worden.

Dienstverlening